Grabarka - Monaster Świętych Marty i Marii - 2021/06

 

Monaster Świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce - 2021/06.

 

Monaster Świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce - (2021-06-19).

Grabarka – góra położona obok wsi o tej samej nazwie w województwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja. Jest najważniejszym miejscem kultu religijnego wyznawców prawosławia w Polsce.

Na Grabarce znajduje się utworzony w 1947 monaster żeński Świętych Marty i Marii, a także 3 klasztorne cerkwie (Przemienienia Pańskiego, Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” i refektarzowa – Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy).

Główna cerkiew klasztorna (Przemienienia Pańskiego) jest jednocześnie świątynią parafialną. Monaster, cerkwie oraz dwa Domy Pielgrzyma (drewniany i murowany) tworzą osadę Grabarka-Klasztor.

Na terenie osady znajduje się również prawosławny cmentarz

 

   

 


 

 

 

 

Hits: 539