Rajsk cerkiew


Zdjęcia:


Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rajsku.

2021-06-20.

 

 

   

Panoramy

 There are no images in the gallery.  

 

Cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła – prawosławna cerkiew parafialna w Rajsku. Należy do dekanatu Bielsk Podlaski diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Cerkiew od frontu
Cerkiew została zbudowana w 1912 w Poturzynie koło Tomaszowa Lubelskiego. Po wysiedleniu ze wsi ludności prawosławnej w ramach Akcji „Wisła” (1947) świątynia została zamknięta. Przez kilkanaście lat budynek służył jako magazyn nawozów. W 1962 cerkiew przewieziono do Rajska. Po zrekonstruowaniu, wyremontowaniu i wyposażeniu, świątynia została konsekrowana 18 lipca 1971. Ponowna konsekracja miała miejsce 13 czerwca 2020 r.; dokonali jej metropolita warszawski i całej Polski Sawa oraz arcybiskup bielski Grzegorz.

Cerkiew wpisano do rejestru zabytków 11 listopada 2000 pod nr A-14.

Architektura
Budowla drewniana, o konstrukcji zrębowej, wzniesiona na planie krzyża greckiego. Od frontu kruchta poprzedzona zadaszonym gankiem. Nawa z częścią centralną zbudowaną na planie kwadratu i transeptem zamkniętym prostokątnie z obydwu stron. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie, z dwiema bocznymi zakrystiami. Nad kruchtą ośmioboczna wieża zwieńczona ostrosłupowym hełmem. Dachy cerkwi blaszane. Nad środkową częścią nawy ośmioboczna wieża z kopulastym dachem zwieńczonym baniastym hełmem; nad krańcami transeptu dachy dwuspadowe. Nad prezbiterium wieżyczka zwieńczona baniastym hełmem.

 

 


 

 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ